Rekonštrukcia bytu v Bratislave

Rekonštrukcia denných priestorov bytu v Bratislave pod našou taktovkou. Byt sme presvetlili bielymi stenami a zaujímavou bodkovanou tapetou s rovnako bielym podkladom. Celý interiér je doplnený o pastelové farby na doplnkoch. Tie nájdete rovnako na bodkách na tapete.

Požiadavkov majiteľov bolo riešenie bez dispozičných zmien a tak sme sa museli popasovať aj s malou kúpeľňou, do ktorej sa nakoniec pohodlne všetko vošlo